Bezeroak

*Euskal Herriko eta estatuko erakundeak

*Irakaskuntzaren eta proiektu solidarioen alorretako argitaletxeak

*Arlo hauetako enpresa pribatuak: finantzak, aseguruak, kultura,abokatutza…

Eskerrik asko zuen konfiantzagatik